Ga naar de inhoud

Tatame do Bem 🎅🎄

🟥🇳🇱 De leden van MD Fight Academy doneren € 843,- aan de kinderen van Tatame do Bem. In moeilijke tijden gebeuren soms de mooiste dingen. Dit jaar hebben we de kleine jiujiteiros van Tatame do Bem geholpen. Vrijwel iedereen heeft een persoonlijke donatie gedaan voor de Natal do Bem wat resulteerde in een totaalbedrag van € 843, -. Deze donaties hielpen de kinderen en hun familie dit jaar een geweldige kerst te hebben. En een deel van het geld zal volgend jaar worden besteed aan gi’s en schoolspullen. Het initiatief om te helpen, komt van een van onze instructeurs, Marc Stappers, die een nauwe band heeft met de trainer en oprichter van Tatami do Bem: Rodigro Assalin. Rodrigo, nu een 3e dan in Braziliaans jiu jitsu, startte dit project in 2008 als tegenprestatie voor de financiering die hij ontving voor zijn opleiding. Om het project te steunen wilde Marc persoonlijk een aantal brieven adopteren die de meer dan 400 kinderen in het project aan de Kerstman schreven, zodat ze een klein cadeautje voor Kerstmis konden krijgen. Iets wat niet vanzelfsprekend is voor kinderen die opgroeien in arme buurten. Daarbij heeft hij in een persoonlijke brief gevraagd of enkele teamleden dit idee ook zouden willen steunen. De respons was dus overweldigend. Onnodig te zeggen dat de teamleden hem wederom tot een trotse trainer maakten.

🟥🇧🇷Os membros da MD Fight Academy doaram €843,00 para as crianças do Tatame do Bem Algumas vezes as coisas mais belas acontecem em momento de grandes dificuldades. Este ano nós ajudamos os pequenos jiujiteiros do projeto Tatame do Bem. Quase todos os participantes do MD Fight Academy fizeram doações pessoais ao Natal do Bem, resultando num total de 843,00 euros. Essas doações ajudaram as crianças do projeto e suas famílias a ter um Natal melhor. E para o próximo ano, parte do dinheiro arrecado será usado para comprar novos quimonos, além de material escolar.A iniciativa partiu de um dos nossos instrutores, Marc Stappers, que tem amizade com o treinador e fundador do Tatame do Bem: Rodrigo Assalin. Rodrigo, faixa preta de 3º grau em jiu jitsu, começou o projeto em 2008 como forma de retornar à sociedade o suporte financeiro que recebeu durante o período em que esteve na faculdade. Para ajudar o projeto, Marc decidiu adotar algumas cartinhas destinadas ao Papai Noel escritas pelas mais de 400 crianças atendidas pelo projeto. Assim, elas poderiam receber um pequeno presente de Natal, algo que nem sempre é simples para crianças que nasceram e crescem em comunidades desfavorecidas. Vendo a importância do projeto, ele decidiu também fazer um pedido pessoal aos membros de seu grupo de jiu jitsu e ver se alguém se interessaria em também contribuir para o Natal do Bem. O resultado foi muito maior do que o esperado. Desnecessário dizer que mais uma vez Marc se sente muito orgulhoso sobre a atitude dos membros de seu grupo.

🟥🇺🇸The members of MD Fight Academy donate €843,- to the kids of Tatame do Bem. Sometimes the most beautiful things happen in difficult times. This year we helped the little jiujiteiros of the project Tatame do Bem. Almost everybody made a personal donation for the Natal do Bem which resulted in a total amount of €843,-. These donations helped the kids and their family to have a great Christmas this year. And part of the money will be spend next year on gi’s and school supplies.The initiative started by one of our instructors, Marc Stappers, who has a close relationship with the trainer and founder of Tatami do Bem: Rodigro Assalin. Rodrigo, now a 3rd degree black belt in jiu jitsu, started this project in 2008 as a return for the funding he received that payed for his education. To support the project Marc wanted to adopt some letters that the over 400 kids in the project wrote to Santa Claus so they could receive a small present for Christmas. Something that is not obvious for kids that grow up in poor neighborhoods. In doing so he also asked in a personal letter if some of the team members would love to support his project as well. The response was overwhelming. Needless to say that, once again, the team members made him a proud coach.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *